SẢN PHẨM

CỦI TRẤU THANH

08/10/2020 - HUỲNH THÁI ANH

GIỚI THIỆU: - Trấu (vỏ thóc), sau khi được làm sạch bụi đất và các tạp chất k...

avatar
Xin chào
close nav